Juridisch en privacybeleid

Case Logic neemt de privacy van de gebruiker serieus. Wij vinden dat mensen contact met ons moeten kunnen opnemen zonder bang te zijn om te worden gelokaliseerd of met spam te worden overladen. Omdat we begrijpen hoe belangrijk het is dat u weet wat er gebeurt met de persoonlijke informatie die u ons geeft, is het onze missie om beleid te volgen waarmee onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke informatie wordt voorkomen, om de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie te handhaven en de privacy van uw informatie te beschermen. We hebben dit beleid ontwikkeld om u uit te kunnen leggen hoe we gegevens op onze website verzamelen en om gebruikers te informeren over wat we met deze gegevens doen.

Welke informatie verzameld Case Logic, en hoe wordt die gebruikt?

Verzoek om informatie via e-mail: overal op onze website hebben we links geplaatst, zodat u via e-mail vragen kunt stellen, informatie en materiaal kunt opvragen of ons opmerkingen en suggesties kunt sturen. We kunnen u ook vragen of een van onze vertegenwoordigers persoonlijk contact met u mag opnemen om u aanvullende informatie te geven over onze producten of diensten. In dat geval kunnen we u om meer persoonlijke informatie vragen, zoals uw naam en telefoonnummer, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn.

Aanmelden: als u ervoor kiest zich aan te melden voor onze elektronische nieuwsbrief en speciale aanbiedingen, vragen we u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of creditcardnummer. Voor andere acties kan andere of aanvullende informatie van u nodig zijn.

Naast de informatie die we rechtstreeks van u krijgen, verzamelen we ook informatie over, bijvoorbeeld, het algemene gebruik van onze website, hoe vaak hij wordt bezocht en bekeken, klantgedrag en andere vergelijkbare informatie die niet specifiek voor een bepaalde persoon gelden. We gebruiken deze gecompileerde informatie uitsluitend om onze website, ons aanbod aan producten en diensten, onze bedrijfsactiviteiten en onze klantenservice te verbeteren.

Geeft Case Logic informatie die ze verzamelen, door aan derden? 

Nee! Case Logic verkoopt geen vertrouwelijke informatie over klanten door die voortvloeit uit zijn marketinginspanningen. Niettemin zijn we verplicht volledig mee te werken in situaties waarin we wettelijk of juridisch verplicht zijn om informatie over een klant te verstrekken.

Waarom hebben jullie mijn e-mailadres nodig?

We nemen contact met u op via e-mail om uw aanmelding te bevestigen, om de door u verstrekte informatie te verifiëren of om u te wijzen op speciale aanbiedingen, nieuwe producten, diensten, acties en andere vergelijkbare informatie. Als u geen e-mail van ons wenst te ontvangen, meld ons dat dan via e-mail. We zullen uw wens over onze manier van communiceren respecteren.

Wat zijn cookies?

"Cookies" zijn nuttige stukjes informatie over u, die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen, zodat uw volgende bezoek aan de website gemakkelijker wordt. Case Logic gebruikt cookies, bijvoorbeeld, om u te identificeren, zodat u sneller en gemakkelijker toegang hebt tot de voordelen die u als lid hebt. We gebruiken cookies niet om persoonlijke informatie te verzamelen of om informatie uit uw computer te halen voor zaken die niets met de website of uw bezoek aan de website te maken hebben.

Geldt hetzelfde beleid voor websites die niet van Case Logic zijn, maar waarop ik terechtkom via Case Logic?

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacy- en beveiligingsbeleid van websites die niet van Case Logic zijn. Op onze websites bevinden zich links naar andere websites zoals die van onze distributeurs. Ook al zijn wij ervan overtuigd dat deze websites dezelfde opvattingen delen over privacy en veiligheid van klanten, u zult het privacy- en beveiligingsbeleid van die websites toch moeten nalezen als u op de links naar die websites hebt geklikt.

Hoe werkt Case Logic zijn privacy- en beveiligingsbeleid bij?

Wijzigingen in ons privacy- en beveiligingsbeleid zullen op deze pagina worden geplaatst, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen en hoe we die gebruiken, samen met de laatste informatie over het onderhoud van de beveiligde delen van onze websites. Door uw bezoek aan onze website geeft u toestemming voor gegevensverzameling en het gebruik van informatie zoals in deze verklaring over ons privacy- en beveiligingsbeleid uiteen is gezet.

Handelsmerk en auteursrechten

Een handelsmerk is een woord, logo, slogan, kleur of vorm die de bron of oorsprong van een product of dienst identificeert en onderscheidt. Alle handelsmerken van de Thule Group zijn belangrijke en waardevolle activa van het bedrijf.

De Thule Group respecteert de Intellectuele Eigendomsrechten van anderen, en we vragen hetzelfde van anderen.

Tenzij anders aangegeven op deze site, zijn alle handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo's het eigendom van Thule Group of haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door de Wet op de Intellectuele Eigendomsrechten.

Handelsmerken, merknamen en bedrijfslogo's van Thule Group mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule Group.

Het copyright van deze website, inclusief maar niet beperkt tot alle documenten, bestanden, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, apparaten, geluid, audiovisuele elementen, is eigendom van Thule Group en wordt beschermd door Zweedse en internationale auteursrechtwetten. (Alle rechten voorbehouden)

De website of enig deel ervan mag, behalve wat hieronder wordt vermeld, niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen of anderszins worden geëxploiteerd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule Group. Er mogen geen links naar deze website op een andere website worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Thule Group. Wijzigingen aan de inhoud van deze website zijn uitdrukkelijk verboden.

U bent gerechtigd alle documenten die op deze website worden gepubliceerd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik te bekijken, af te drukken en te kopiëren, mits een dergelijke kopie of afdruk alle meldingen met betrekking tot auteursrecht en andere eigendomsmeldingen zijn opgenomen.

U bent gerechtigd informatie van deze website te gebruiken als deze alleen wordt gebruikt voor informatieve doeleinden, mits de bron wordt vermeld. U mag persberichten en anderen documenten die als openbaar zijn aangemerkt kopiëren en afdrukken.

De inhoud van de informatie mag niet worden gewijzigd en de informatie moet worden gebruikt op een manier die de reputatie van Thule Group niet schaadt.

De website kan afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derde partijen rusten.